Sunday, December 3, 2006

Apa Itu Injil Gnostik?

Isu-isu tentang Injil Yudas dan Injil Gnostik sering dibangkitkan berikutan novel Dan Brown, The Da Vinci Code telah mendapat sambutan hangat dari pembacanya. Sebanyak 40 juta cetakannya telah dijual serata dunia. Ron Howard dan Sony Pictures juga akan membawa cerita ini ke panggung wayang pada Mei 18, 2006.

Siri 'blog' Agora ini bertujuan mengukuhkan iman dan melengkapi umat Kristian supaya bersaksi kepada mereka yang melihat filem atau membaca novel tersebut. Saya berharap artikel di bawah dapat menggalakkan anda untuk menyampaikan kebenaran kepada kawan anda serta ahli keluarga yang akan menonton dan membaca buku tersebut.

Pengenalan Kepada Novel/Filem The Da Vinci Code

Pernahkah Constantine mengubahsuai Al-kitab?

Adakah Kitab Injil Sumber Sejarah Yang Sahih?

Apakah Itu Dokumen-Dokumen Nag Hammadi?

Bagaimana Kanon Perjanjian Baru Dibentuk?

Siapakah Maria dari Magdalena?

Siapakah Maria Yang Sebenar?

Pernahkah Yesus Berkahwin? (Bahagian 1)

Pernahkah Yesus Berkahwin? (Bahagian 2)

Adakah Pengikut Awal Yesus Mengisytiharkan KeTuhananNya?


Kalau anda tahu sesiapa yang tertanya-tanya perihal isu-isu di atas, sila berkongsi maklumat ini dengan mereka! :)

No comments: